Om Föreningen Livsrummet

Föreningen Livsrummet som har sitt säte i Skellefteå. Vi finns till för dig som är nyfiken på andlighet. Vi är religiöst och politiskt obundna. 

Föreningen har till ändamål
– att stödja och främja helhetssynen på människan
– att stimulera människor att ta ansvar för sin hälsa, 
personliga, mentala och andliga utveckling 
– att öppna upp för möten och dialog mellan människor

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att arrangera programverksamhet med kurser, föredrag, konsultationer och cafékvällar.