Angelinabiblioteket

Angelinabiblioteket växer. Vi har nu ca 330 böcker. Sedan tillkommer CD-skivor och några filmer. Varje termin har vi minst 3 ut- och inlåningstillfällen. Se till att inte ha böckerna för länge då det finns många intresserade.

Vi säljer dubbletter och utrensade för 10 kr styck på meditationskvällarna. Böcker kan också återlämnas hos Elvy (070-8318078).