Tillbaka till Föreningen

Styrelsen

Verksamhetsåret 2018

Ordförande
Elvy Lindblom, e.louise@skea.nu

Kassör
Malin Lindgren, info@ecobina.se

Sekreterare
Göran Bergqvist

Suppleanter (vakanta)
Anki Säll, Anders Andreasson och Anki Öhman

………………………………………………………………..

Valberedning
Susanne Holmqvist